Vyhliadková veža na Dubni

Žilina, SR

súťaž_2016

situácia

  Architektonická súťaž na podobu vyhliadkovej veže na hrebeni Dubňa nad Žilinou.

   V čase, keď stavby rozhľadní zažívajú renesanciu, prevládajú siluety drevených alebo kovových konštrukcií. Tie sú veľmi lákavým spôsobom ako sa k tejto téme postaviť, avšak je to len skratka, ktorá nedá dielu dostatočný čas na to, aby malo možnosť potvrdiť svoju kvalitu v čase. Rozhodli sme sa nerešpektovať tento trend a priklonili sa k riešeniu stálemu a dlhodobo udržateľnému, k murovanej konštrukcii.

mapa-slovensko sipka

pôdorysy

    Sad je tvorený starými odrodami ovocných stromov. Geneticky cenné odrody jadrovín vhodné na pestovanie v okolí Žiliny, vytvárajú dôležitú biodiverzitu tohto sadu. Odrody sú vyberané s prihliadnutim na ich nízkoúdžbovosť, výšku, tvar a, samozrejme, rodivosť. Každý zo spomínaných atraktorov je ohraničený druhovou výsadbou. Bulvár tak získava punc jedinečného mestského sadu, arboréta. Jedlosť plodov dáva možnosť vzniku nových miestnych tradícií ako sú napr. jablkové či hruškové slávnosti, ktoré podporia vznik miestnych reálií a umožnia zapojenie rezidentov do spoločných akcií najrôznejšieho charakteru.

 

a c e f h g b

   História rozhľadní v stredoeurópskom kontexte je neodmysliteľná pre časy mieru a blahobytu. Je túžbou po spoznaní neznámeho, ako aj zanechania stopy či dominantnej pečate v krajine. Čas im pridáva na vážnosti a dáva možnosť dozrieť ku krajinotvornému symbolu.

  Idea návrhu stavia na zážitku z čistej turistiky (stúpanie, výhľady, miesta oddychu, dobytie vrcholu). Východiskom bol samotný masív Dubňa a profil celej hrebeňovej trasy od Budatína po Zástranie. Stúpania a klesania sme pretransformovali do jednotlivých schodiskových ramien rôznej strmosti, čím vznikla cesta sama o sebe (rôzne obtiažnosti cesty na vrchol). Trasa je generovaná tak, aby bolo možné v dostatočných intervaloch odpočívať alebo sa vyhýbať ďalším návštevníkom. Počas výstupu je príležitosť na niekoľko výhľadov do okolitej krajiny a rozličné výšky priestorov spolu so zmenou rastra muriva poskytujú jedinečné svetelné scény. Divadlo sa odohráva počas celého roka, bez ohľadu na počasie, v bezpečí tubusu veže. Rôznorodosť vnútorných priestorov je v ostrom protiklade so striktnosťou hmoty fasády a dáva priestor ľudskej fantázii, keď za každým rohom nastáva nová situácia.

   Veža je navrhovaná ako modulárna sústava z DT tvárnic (250x250x250mm) a 5 typov monolitických železobetónových schodísk a podest. Jednotlivé diely sú navzájom zmonolitnené železnou výstužou a betónom. Systém umožňuje jasnú etapizáciu stavby a pri správnom remeselnom prevedení je dosiahnutá veľmi vysoká estetická hodnota stavby. Výsledný produkt má orpti dreveným a oceľovým konštrukciám nepomerne vyššiu životnosť, je odolný voči nepriazni počasia a vandalizmu a šetrný k životnému prostrediu. Vzhľadom na jednoduchosť konštrukčných detailov je tento variant z pohľadu dlhodobej starostlivosti a údržby taktiež omnoho zmysluplnejší. Veríme, že exteriér bude vďaka svojej celistvosti žiť svojim vlastným životom a bude iba otázkou času, kedy sa fasáda pretransormuje na lezeckú stenua alebo bude slúžiť ako podklad pre projekcie v prípade podujatí v života mesta.

   Vežu sme umiestnili priamo na turistický chodník a to tak, aby vytvorila jasnú hranicu. Navrhujeme bránu pre všetkých turistov smerujúcich na Straník a ďalej do Malej Fatry. Tvrdý, sofistikovaný predel medzi voľnou krajinou a geofondovou lokailitou (biocentrum Mb3-Dubeň-10 ÚSESBV). Objekt uprostred lesa odkazujúci na blízkosť mesta. Vzhľadom na ambíciu vyhlasovateľa rozvinúť tento priestor do podoby lesoparku by takýto objekt mohol podčiarknuť jeho významy a kvality.

     V spodnej časti jednoduchej hmoty veže sa nachádza jasný a čitateľný prechod. Odtiaľ môže návštevník vystúpať na vyhliadkovú plošinu alebo využiť lavičku chránenú pred nepriazňou počasia na odpočinok pred ďalšou cestou. Na juhovýchodnej fasáde sa nachádza cyklopoint so stojanmi (uvažujeme tiež s umiestnením samoobslužného boxu na núdzovú opravu bicykla). Z južnej strany sa v parteri nacháda vstup do príručného skladu lesnej správy (umiestnenie potrieb na údržbu a prevádzkovanie turistického chodníka a lesoparku).

rez A-A

pohľad

axonometria

axonometria_konštrukcia

idea