mapa-slovensko

Všvu up(to)date

Bratislava, SR

štúdia_2010

realizácia_2010

sipka

  Dielo vzišlo ako víťazný návrh otvorenej ideovej súťaže na riešenie priestoru výťahu (galérie) pri príležitosti 50. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jednoduchá myšlienka, kde je výťah redukovaný na pohyb pasažiera, ktorý svojou cestou zo suterénu domu až do podkrovia  prechádza celým obdobím existencie školy,  reprezentovaným menami jej absolventov. Tie sú pri pohybe vnímané ako menný avšak zároveň anonymný ornament. Konceptuálne dielo sa stalo obľúbeným a dodnes tvorí súčasť budovy na Hviezdoslavovom nám. č. 18.

d

realizovaná kabína

idea

realizácia

text: Mgr.art Martin Zaiček