mapa-slovensko

Posedenie

Vyhliadková lavička

Bratislava, SR

súťaž_2012

 

sipka

   Bukolické idyly sú prítomným javom v tvorbe ateliéru ô. Súťažný návrh na lavičku na dunajskom nábreží v Bratislave ironicky komentuje vzniknutú situáciu, kedy protipovodňový múr znemožnil pohľad na Dunaj a protiľahlý Sad Janka Krála. Návrh vnáša rurálny akcent poľnej krajiny do centra urbanizovaného mesta. Posed, poľovnícky prístrešok poskytuje tomu, kto sa naň vyštverá jedinečný výhľad nielen na rieku ale najmä na špacírujúcu sa promenádu. Malomestská idylka parkového voyerizmu je tak spojená s rurálnou idylou aby vytvorila jedinečné miesto pre posed v meste, nielen na poobedné čítanie novín.

 

Untitled-1 Untitled-2

idea

Návrh reflektuje kultúrno - historický vývoj Bratislavy, prienik urbánneho a suburbánneho života, ktorý bol poznačený náhlou výmenou obyvateľstva započatou v roku 1918. Náhly príjazd osadníkov z celého Československa so sebou priniesol aj architektonické názvoslovie, ktoré však nemalo možnosť vyrásť pre množstvo opustených architektúr a následných modernistických tendencií.

Nábrežie, pre ktoré je posedenie navrhnuté, má niekoľko výziev. Dominantnými sa javia hlavne bariéry ktoré izolujú pás promenády a relaxu od centra mesta a od rieky Dunaj. Princíp Bratislavského korzovania je prítomný a nebráni sa mu.

PANEL-1A
Untitled_Panorama2

Situácia

Panoráma z Petržalského brehu

 

Untitled-3 Untitled-5

Vizualizácie

text: Mgr.art Martin Zaiček

Niekoľko typických posedov vyskytujúcich sa na územi Slovenska. Svojou rôznorodosťou umožňujú rozmanité využívanie. V otvorených typoch sa človek neskrýva,

len pozoruje. V uzavretých typoch je hladina súkromia takmer absolútna.