b a mapa-slovensko

Nová Kežmarská chata

 

Vysoké Tatry, SR

súťaž_2014

 

sipka

idea

rezy / pôdorys_chatka typ "A"

vizualizácie

 

                                     

 

 

 

                                               text čoskoro

c g d e f

 Rekreačné objekty majú na našom území hlbokú historickú tradíciu, stali sa jednou z najlepších možností pre zhmotnenie odvážnych a kreatívnych myšlienok československých architektov počas minulého storočia. Množstvo objektov vo Vysokých Tatrách sa stalo ikonickými práve svojou invenciou v tak zásadnom horskom prostredí. Predložený návrh vychádza zo skúseností a tradície práve týchto chát a hotelov ako napr. Hotel Patria, hotel Panoráma, FIS, Kolowrat a iné. Určujúcim a spájajúcim faktorom pre ne je okrem iného striktná  forma, ktorá je dôstojným pandantom k prírode a nesnaží sa stratiť či splynúť. Práve naopak, snaží sa komunikovať a jasne ohraničovať priestor pra ľudí. Na tak exponovanom a ťažko dostupnom mieste je vhodné, priam ak nie nevyhnutné, vytvoriť takú formu, ktorá bude vidietlná z diaľky ako je maják viditelný pre námorníkov. Vytvoriť úkryt, ktorý poskytne bezpečie a pohodlie pre návštevníkov, separátny svet ukrytý za hrubou škrupinou. Forma kocky, z ktorej formálne návrh vychádza je jasným symbolom a gestom ľudskej prítomnosti a logiky, zároveň najjednoduchším stavebným princípom . Nie je zamenitelná so žiadnym prírodným tvarom.  Rotáciou sa podarilo priblížiť k podmienkam na danom mieste  ako aj výrazne zlepšiť energetické vlastnosti, ktoré nám umožnili vytvoriť dôstojnejší vnútorný priestor. Zlatá farba zvýraznila a dokončila jedinečnosť tohto úkrytu uprostred drsnej krajiny hôr. Jednoducho, "Spadla z oblakov.”

k l m n y z

situácia

pôdorys 3.np

pôdorys 2.np

pôdorys 1.np

pôdorys 1.pp

axonometria_severozápadný pohľad

axonometria_juhovýchodný pohľad

axonometria_otvorený pohľad

juhozápadný pohľad

severozápadný pohľad

juhovýchodný pohľad

severovýchodný pohľad

technológie