mapa_beer

Láz_votívny stĺp

  Podľa legendy sa sv. sebastián narodil v Narbonne v Galii. Okolo roku 283 sa stal vojakom v Rímskej armáde. Vďaka nemu sa viacero ľudí obrátilo na novú vieru. Za cisára Diokleciána ho vymenovali za kapitána pretoriánskych gárd, Nevedeli totiž, že je kresťanom. Keď to počas Maximiliánovho prenasledovania zistili, zbavili ho velenia a šípmi sa ho pokúsili zabiť. Nebol však mŕtvy. Našla ho vdova po kresťanovi sv. Kastulovi a postarala sa o neho. Keď sa uzdravil, išiel za cisárom a odsúdil jeho nespravodlivosť voči kresťanom. Na cisárov rozkaz ho zbičovali na smrť. Pochovaný bol na Via Appia v Ríme. Je patrónom lukostrelcov, atlétov, vojakov, zlievačov cínu a ochrancom pred morom.

text čoskoro na stránke

Láz, ČR

štúdia_2014

sebastian analyza a c d f g j e

idea

Andrea Mantegna

1470

Piero della Francesca

1450  

Antonello da Messina

1477

Albrecht DÜrer

1499

Peter Paul Rubens

1614

Pietro Perugino

1478

Andrea Mantegna

1475

Sandro Botticelli

1474

Analýza vybraných zobrazení motívov sv. sebastiána. Prepis rán podľa jednotlivých zobrazení sv. Sebastiána

h i

Priestorová analýza rán, prepis rán do zjednotenej pozície.

Rany v hornej polovici tela

Rany v dolnej polovici tela

Prepis analýzy do priestorovej schémy

základný proporčný objem

objemy rán

substrakcia objemov

objemy rán prispôsobenie objemov funkciám

tradičná drobná sakrálna

architektúra regiónu

nový objekt

objemy rán prispôsobenie objemov funkciám

POHĽAD AXONOMETRIA

strana A

POHĽAD AXONOMETRIA

strana B

optika_krásnohľad / kukátko / priehľad do krajiny

optika_vložené farebné sklo

akustika_jazýček / píšťala

príroda_hniezdo

ornament

slepý otvor (koniec dutiny)

vstupný otvor

výstupný otvor

ornament

hmota piliera

vizualizácia

k

použitie miestneho ornamentu