mapa_beer

   Skromná realizácia v Južných čechách. Opustený roľnícky majer sa stal druhým domovom majiteľov z mesta. Realizácia prestavby navonok nenápadného statku spočívala v podnietení reprezentovať sa svojou nahou materialitou bez nových zásahov. Interiér však necháva plne vyniknúť osobnosti majiteľa. Hlavná miestnosť statku, bývalá maštaľ, zmenila funkciu. Kukátkové divadlo a červeno-fialová betónová podlaha sú novým obyvateľom domu. Úprimná materialita a architektonická skromnosť prisudzujú tejto nevýraznej realizácii výraznú hodnotu.  

Rekonštrukcia statku

Láz, ČR

štúdia_2011

realizácia_od 2011

A-3 A-4 A-1 A-2

pôdorys 1.np_navrhovaný stav

pôdorys podkrovia_navrhovaný stav

1 2 3 4

rez A-A

rez B-B

rez C-C

rez D-D

východný pohľad_zatvorený stav

východný pohľad_otvorený stav

foto_realizácia

text: Mgr.art Martin Zaiček