1

Pavullo nel Frignano

Mirage_kruhový objazd

Pavullo nel Frignano, Taliansko

súťaž_2014

 

sipka

idea

   Cieľom súťaže bolo dotvorenie vnútorného priestoru nového kruhového objazdu neďaleko Pavullo nel Frignano / Taliansko. Kruhový objazd sa nachádza v priamej náväznosti na fabriku Mirage, ktorá sa zaoberá výrobou keramiky a porcelánu a je jednou z najväčších v regióne.

   Historické cesty, ktoré začalo Taliansko ako jeden z prvých národov budovať, sa dodnes prejavujú v charaktere krajiny a sú dokladom kultúrnosti ľudí. Kruhový objazd je novou ikonou v krajine, ktorá sa stáva dokladom našej kultúrnosti a zároveň je jednoznačnou stopou v čase. Myšlienky návrhu vychádzajú z poznania hodnôt ochrany prírody v čase. Kruh je jednoznačná forma, ktorá umožňuje obtekanie a zároveň ochranu vnútorného priestoru pred vonkajšími vplyvmi. Zelená "archa" tvorí ekologické nucleo, akúsi vzorku prirodzeného miestneho biotopu, banku genofondu lokality, ktorá je ponechaná voľnému rastu, bez ľudských zásahov.

 

vizualizácie

  Hlavnou ideou celého projektu je recyklácia. Tak ako je kruhový objazd znakom pre plynulú dopravu, recyklácia je znakom pre udržateľné prostredie. Forma kruhu, do ktorej je tento objekt zasadený, celý koncept naviac podporuje. Hlavným princípom je použitie odpadového materiálu, ktorý vzniká pri výrobe keramiky a jeho následné použitie v novom objekte.

2 2a 3 4 5 6 7 8

  Keramická drť, ktorá vzniká pri likvidácii odpadu musí byť uskladnená, čím vzniká priestorová a finančná záťaž pre fabriku. Návrh počíta s využitím tohto odpadu a vytvára z neho hlavnú stavebnú zložku.

  Po prvotnej separácii a drvení kachličiek určených na likvidáciu je táto zmes pridávaná do betónu. Materiál je následne liaty do debnenia s výstužou.

 Postup umožní odliatie celého objektu, ktorý vytvorí v strede kruhového objazdu akúsi archu. Jej jadro bude tvoriť výsadba pôvodných rastlinných druhov. Objekt bude zároveň symbolickou rastlinnou vežou pri vstupe do mesta, čím bude jasnou manifestáciou ekologického myslenia firmy Mirage.

 Jasne definovaný priestor kruhového objazdu vytvára nekompromisný rámec nového objektu. Ten sa nesnaží tento tvar nijak potlačiť a vychádza priamo z neho. Využíva to najsilnejšie, čo daný priestor ponúka a obracia to vo svoj prospech.

pôdorys

 Návrh vychádza z limitov priestoru, ktorý je možné zastavať. Vnútorný obvod kruhu je extrudovaný do podoby veže, ktorá vyrastá priamo v strede kruhového objazdu. Svojim tvarom odkazuje na veže, ktoré boli v minulosti početne rozmiestnené po celom okolí a okrem obrannej funkcie tvorili významný orientačný bod v krajine. Samotný objekt je ochranným múrom vegetácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť návrhu.

 Jednoduchý tvar veže je perforovaný v miestach výjazdov do kruhového objazdu, aby zabezpečil dostatočný výhľad šoférom, ktorý doň vchádzajú. Tieto otvory zároveň slúžia ako priezory, v ktorých je možné pozorovať vývoj vegetácie vo vnútri kruhu a jej premenu čase a počas ročných období.

   Perforácie, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali vodičom lepší prehľad o prichádzajúcich autách umožňujú priehľady do vnútra „archy“. Každý uhol ponúka iný pohľad na kompozíciu farieb, objemov a textúr rastlín. Rastliny sú vybrané a usporiadané s ohľadom na premenlivosť ročných období ako aj vývoj rastu v dlhšom časovom horizonte. Niektoré kvitnú na jar (napr. Cornus mas, Prunus mahaleb), iné kvitnú v lete (Rosa montana, Colutea arborescens, Cotinus coggygria). Na jeseň sú dekoratívne plody napr. Pyracantha coccinea alebo konáre Cornus sanguinea. Zimnú farebnosť zabezpečia stálozené rastliny ako Buxus sempervirens, Juniperus oxycedrus. Dominantným prvkom sú tri stromy, Ostrya carpinifolia (brest) a Acer opalus (javor) a Quercus ilex (dub).

rez_AA

pohľad_severný

pohľad_východný

pohľad_južný

pohľad_západný

rok_2015

rok_2035

rok_2060