mapa-slovensko

Kavečany_rodinný dom

Košice_Kavečany, SR

štúdia_2012

 

sipka b a c d e h g i j

axonometria_čelný pohľad

axonometria_otvorený pohľad

pôdorys_1.np

pôdorys_podkrovie

západný pohľad

severný pohľad

južný pohľad

model_situácia

   Chatové kolónie, ako fenomén rekreácie na celom území bývalej ČSR po desaťročiach menia svoju tvár. Pôvodné objekty nepostačujú dnešným užívateľským nárokom. Na druhej strane priestorový kontext vzrastlých záhrad priťahuje ľudí k intenzívnejšíemu životu v nich. Návrh rekreačného objektu pri Košiciach ponúka možnosť maximálneho využitia záhrady prechádzajúcej do interiéru nového objektu. Objekt je plotom chrániacim záhradu od severu a svojím členením kopírujúci svah záhrady. Vzniká tak kaskádový dom položený na teréne záhrady. Chata nemá centrálne schodisko, nemá podlažia, ale úrovne a mezzaniny. Terén záhrady rovnako definuje strešnú líniu, ktorá v úrovňových sekciách vytvára štíty a organicky tak odkazuje na okolie a štítový charakter pôvodných záhradkarských osád.

text: Mgr.art Martin Zaiček