mapa-slovensko

Červený Kláštor_

Konverzia JRD

 

Červený Kláštor, SR

štúdia_2013

 

sipka b e e2 c2 d2 h i j

idea

separácia objemu podľa požiadaviek novej funkcie_vznik dvorov_včlenenie rôznorodých dispozícií_prispôsobenie strešnej krajiny v závislosti na svetle

axonometria_chatka_typ "A" s oddeleným podlažím

axonometria_chatka_typ "B" s otvoreným veľkopriestorom

rezy / pôdorys_chatka typ "B"

pohľady_chatka typ "B"

rezy / pôdorys_chatka typ "A"

pohľady_chatka typ "A"

pôdorys_celkový objekt

pôdorys_strecha

južný pohľad

severný pohľad

vizualizácie

d c g

   Rurálne zásahy pratrili vždy medzi obľúbené témy ateliéru ô. Konverzia areálu JRD v Červenom kláštore v regióne Zamaguria ponúkla priestor pre radostnú a tvorivú prácu na zdanlivo nepotrebnom objekte bývalých maštalí. Zadanie spočívalo v rekonštrukcii typového objektu maštalí na rekreačné a ubytovacie zariadenie. Lineárna dispozícia centrálnej chodby, kde po desaťročia prebýval v šíku radený dobytok sa v návrhu zmenila na individualizovanú kompozíciu chatiek vychádzajúcich z objemu pôvodného objektu o hrane 1/2 x 1/15 celku. V neposlednom rade zaujme nová strešná krajina objektu ako aj jeho jednotný drevený obklad exteriéru a interiéru, odkazujúc na tradičný charakter regiónu. Výsledok ponúka nové možnosti ubytovania a rekreácie v autonómnych a privátnych jednotkách pri zachovaní pôvodnej hmoty.

text: Mgr.art Martin Zaiček