mapa-slovensko

Amfiteáter

rekonštrukcia

 

Červený Kláštor, SR

štúdia_2014

 

idea

 

                                     

 

 

 

                                               text čoskoro

sipka 1 2 3 4 12 5 6 7 8 10a 10b 9a 9b

axonometria_zatvorený stav

axonometria_otvorený stav

pôdorys_zatvorený stav

pôdorys_otvorený stav

axonometria_konštrukcia

rez_pozdĺžny

pohľad_bočný

pohľad_čelný_zatvorený stav

pohľad_čelný_otvorený stav

využitie amfiteátra v dňoch_súčasnosť

využitie amfiteátra v dňoch_návrh

súčasný stav

 Amfiteáter v Červenom Kláštore má svoje pevné miesto na lúke pod Troma Korunami, tesne pri vstupe do prielomu Dunajca. Po dlhé desaťročia je pevne spätý s festivalom Zamagurských folklórnych slávností, ktorý je však zároveň jedinou možnosťou kedy je objekt využívaný.

 Ako navrhnúť súčasný amfiteáter takby mohol byť využívaný celoročne? Jednou z možností je vytvorenie viacúčelového objektu, ktorý bude reagovať na ročné obdobia

a bude využívaný pre potreby správy národného parku.

vizualizácie