mapa-slovensko

Bratislava_rodinný dom

Bratislava, SR

štúdia_2011

vydané povolenie

 

sipka

   Dom situovaný na okraji mestskej zástavby susediacej s lesom materiálom cituje svoje lesné osadenie. Ako poľovnícky drevený posed na okraji lúky, počas dňa zatajený v uzavretosti sa s príležitosťou otvára a vstupuje do prostredia. Drevené lamely a okenice menia charakter domu, od úplnej uzavretosti k variabilnej fasádnej ornamentálnosti. V inteiréri dom funguje rovnako variabilne. Obývací pristor je tu dreveným pódiom meniacim sa podľa scenára užívateľa.    

2 3
b c e f
a 1

axonometria južný pohľad

axonometria severný pohľad

axonometria_podlažia

pôdorys 2.np

pôdorys 1.np

pôdorys 1.pp

rez_A-A

rez_B-B

text: Mgr.art Martin Zaiček